News & Promotion

บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ และระบบปรับอากาศ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2558 ทางแสงชัยกรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ”ก้าวทันเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ และระบบปรับอากาศ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเดอะแฟร์เฮาส์บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  และ ห้องเทพลักษณ์ A โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Seminar3

Seminar1

Seminar2

รูปบรรยากาศทั้งหมด