News & Promotion

บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางแสงชัยกรุ๊ป บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น

Seminar_cnx1

Seminar_cnx

Seminar_cnx3

รูปบรรยากาศทั้งหมด