News & Promotion

[สินค้าแนะนำ] ท่อทองแดงหุ้มฉนวน INABA DENKO สินค้าคุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น

ทางแสงชัยกรุ๊ป ได้นำสินค้าท่อทองแดงหุ้มฉนวนภายใต้แบรนด์ INABA DENKO คุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่นเข้ามาจัดจำหน่าย โดยท่อทองแดงหุ้มฉนวน INABA DENKO ผลิตด้วยฉนวนซึ่งมีสารหน่วงเปลวไฟคุณภาพสู­ง ทนความร้อนได้ถึง 120 องศา เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่อาศัย และ อาคารสำนักงาน จนถึงงานคอนโด และยังช่วยลดเวลาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ­ได้ เนื่องจากท่อทองแดงและท่อฉนวนถูกสอดไว้ด้ว­ยกันแล้ว นอกจากนี้ การใช้ท่อทองแดงหุ้มฉนวนที่มีความยาว 20 เมตร ต่อม้วน ทำให้รอยต่อน้อยลง จึงช่วยลดความเสี่ยงของน้ำยาแอร์รั่ว บริเวณรอยต่อ

คุณสมบัติพิเศษ
  • สินค้าคุณภาพ มาตรฐานญี่ปุ่น
  • ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-280
  • ฉนวนไม่ลามไฟ
  • ทนความร้อนได้ 120 องศา
  • ท่อยาว 20 เมตร ไร้รอยต่อ (ลดความเสี่ยงของน้ำยาแอร์รั่ว)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sangchaigroup.com หรือ 02-628-2600