News & Promotion

คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์ ประธานกลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป ได้ส่งความปรารถนาดีมาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559

เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์ ประธานกลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป ได้ส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆท่าน เทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้  ขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำอะไรราบรื่นสำเร็จ การงานเจริญก้าวหน้า ครอบครัวมีความสุข และคิดสิ่งใดก็สมความคิดปรารถนาทุกประการ ขอให้มีความสุข โชคดี โชคดี โชคดี