NEWS & PROMOTION

คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์ ประธานกลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป ได้ส่งความปรารถนาดีมาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2559


เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน คุณสุวิทย์ อัศวนิเวศน์ ประธานกลุ่มบริษัทแสงชัย กรุ๊ป ได้ส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆท่าน “เทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้  ขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำอะไรราบรื่นสำเร็จ การงานเจริญก้าวหน้า ครอบครัวมีความสุข และคิดสิ่งใดก็สมความคิดปรารถนาทุกประการ ขอให้มีความสุข โชคดี โชคดี โชคดี”

บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” จังหวัดภูเก็ต


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ทางแสงชัยกรุ๊ป บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น ณ ห้องดาราเธียร์เตอร์ ชั้น G โรงแรม นิวดารา บูทิค โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (ภูเก็ต) รูปบรรยากาศทั้งหมด

บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ทางแสงชัยกรุ๊ป บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ”ก้าวล้ำนวัตกรรมคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องเย็น และปรับอากาศ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น รูปบรรยากาศทั้งหมด

บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ และระบบปรับอากาศ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2558 ทางแสงชัยกรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ทัสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ”ก้าวทันเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ และระบบปรับอากาศ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเดอะแฟร์เฮาส์บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  และ ห้องเทพลักษณ์ A โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปบรรยากาศทั้งหมด