ประเภทสินค้า

  • UPS

คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์ อัศวนิเวศน์

ประธานบริษัท

นายวรพงศ์ อัศวนิเวศน์

ประธานกรรมการ

นายวรเทพ อัศวนิเวศน์

รองประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ ศรีอัครลาภ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายศุภชัย ธรรมาพิรักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

นายวิชัย รุ่งเรืองพฤกษ์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบทำความเย็น

นายทิวา พิทักษ์วงศ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

นายนรินทร์ คงทอง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย

นายดนุภพ เมธาภควัตพันธุ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม
และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางเพชรา อัศวนิเวศน์

ผู้อำนวยการ คลังสินค้า ศาลายา

นางสุภา อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางเพชรรัตน์ อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายนรินทร มิลาวรรณ

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
และ ผู้จัดการฝ่ายผลิตบอร์ด

นายบุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัย แอร์ควอลิตี้ จำกัด

นางดรุณมณี อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท แสงชัย แอร์ควอลิตี้ จำกัด

นายสิทธิพัฒน์ อัศวนิเวศน์

ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน และ กลยุทธ์

สมัครงานกับเรา

สนใจสมัครงาน