ประเภทสินค้า

ช่างเชื่อม/ช่างเจียร

Job Description

 • รับผิดชอบงานเชื่อมอาร์กอน ตู้เหล็ก ตู้สวิตซ์บอร์ด
 • เชื่อมชิ้นงานตามคู่มือการผลิตที่กำหนดมาตราฐานและตำแหน่งการเชื่อมอย่างถูกต้อง
 • ดูแลรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรและบันทึกผลตามแผนที่กำหนด
 • ติดป้ายบ่งชี้แยกของดีของเสียได้อย่างถูกต้อง
 • ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้

Profile & Qualifications Required

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์เชื่อมเหล็ก ตู้ไฟฟ้า พิจารณาพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
 • สามารถปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์ได้ (เสาร์เลิก 16.00น)
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความประณีต

แบบฟอร์มสมัครงาน