ประเภทสินค้า

บัญชีเจ้าหนี้

Job Description

 • บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายการซื้อสินค้า/ค่าใช้จ่าย เข้าระบบ Win Speed / SAP
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ
 • ออก Withholding Tax และรวบรวม เพื่อนำส่งภงด.3 , 53
 • จัดทำเอกสารการจ่าย Supplier ตามรอบในแต่ละเดือน
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย และดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินคืนวงเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย
 • อายุ 24 – 40ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงาน จันทร์ – เสาร์  08.15-17.15 น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน