ประเภทสินค้า

ประสานงาน (สำหรับผู้พิการ)

Job Description

  • ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
  • ทำตารางนัดหมายการบริการ/การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

Profile & Qualifications Required

  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  • อายุ 20-40 ปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!