ประเภทสินค้า

 • UPS

พนักงานขายต่างจังหวัด

Job Description

งานด้านการขาย

 • วางแผนการออกตลาด
 • แนะนำให้ข้อมูลพร้อมทั้งเสนอราคาและส่วนลดสินค้าให้ลูกค้า
 • ออกพบลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ตรวจสอบรหัสสินค้า ราคา และส่วนลดให้ถูกต้อง
 • ประสานงานกำหนดการส่งสินค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานคลังสินค้าในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยตัวเองกรณีเร่งด่วน
 • ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า และเขียนPR สั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • รับแจ้งสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ และเปลี่ยนให้ลูกค้า
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการเคลมสินค้า และจัดทำเอกสารการเคลมสินค้าให้ถูกต้อง
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่พบ
 • สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานและบุคคลภายนอก

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถวิ่งงานต่างจังหวัดได้
 • ฐานเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน