ประเภทสินค้า

  • UPS

พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน)

Job Description

  • ดูแลและจัดบริเวณที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวกในการค้นหา ใช้งาน
  • ตรวจรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย
  • ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่มีการเบิกเพื่อใช้งานถึงการใช้ที่ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ และจำนวนครบถ้วน
  • ช่วยงานในแผนกขายโชว์รูมของบริษัท เช่น หยิบของให้ลูกค้า แพ็คของส่งไปรษณีย์

Profile & Qualifications Required

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 – 40 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บและการจัดวาง

แบบฟอร์มสมัครงาน