ประเภทสินค้า

 • UPS

พนักงานส่งสินค้า (กิ่งแก้ว)

Job Description

 • เบิกสินค้าจากคลังสินค้า
 • เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร
 • ตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายในรถขนส่ง
 • จัดเรียงสินค้าบนรถ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
 • ดำเนินการส่งสินค้า
 • บันทึกข้อมูลลงในเอกสารขนส่ง
 • ทำความสะอาดรถหลังส่งของเรียบร้อยแล้ว

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Checker จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน