ประเภทสินค้า

 • UPS

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Job Description

งานด้านบริหารงานขาย

 • ตรวจสอบอุปกรณ์และ Part ต่างๆ ในระหว่างกระบวนการผลิต , ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งทดสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากเสร็จกระบวนการผลิต ของแผนกงานไฟฟ้า (ET)
 • ตรวจ visual check / label / อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต / หลังการผลิต โดยอิงจาก NCR และ/หรือ compain จากลูกค้า
 • บันทึกและเก็บสถิติของข้อบกพร่องที่เกิดในกระบวนการผลิต เพื่อรายงานหัวหน้า หรือ ผจก.รง.
 • ทบทวนข้อตกลงของลูกค้ากับการออกแบบและกระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตรงความต้องการลูกค้า
 • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบ
 • ดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001

Profile & Qualifications Required

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การควบคุมคุณภาพไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องตู้ไฟฟ้า ตู้MDB
 • ทำงาน จ – ส. ได้
 • เพิ่มวันหยุดพิเศษหลังผ่านทดลองงาน ได้ 2 เสาร์ (วันเสาร์เลิก 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน