ประเภทสินค้า

 • UPS

วิศวกรบริการ

Job Description

 • รับผิดชอบสินค้าและงานโปรเจคที่เกี่ยวกับระบบทำความเย็น เช่น งานโปรเจคติดตั้งห้องเย็นสำหรับร้านอาหาร/โรงแรม ห้องเย็นสำเร็จรูป รถห้องเย็น
 • เข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบ ควบคุมการติดตั้ง และซ่อมบำรุง
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • อธิบายข้อมูลการใช้งานให้กับลูกค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นของตู้แช่เย็น ห้องเย็น Condensing Unit รถห้องเย็น และระบบไฟฟ้า
 • สามารถอ่านแบบระบบทำความเย็น เครื่องกล และไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และใบขับขี่
 • สามารถเข้าหน้างานต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม

แบบฟอร์มสมัครงาน