วิศวกร (ด้านอุปกรณ์ทำความเย็น)

Job Description

 • รับผิดชอบงานตรวจเช็คระบบ อุปกรณ์ คอมเพรสเซอร์
 • รับผิดชอบงานซ่อมล้าง ติดตั้ง ทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้คำปรึกษา เรื่องระบบเครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ต่างๆ
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นของตู้แช่เย็น ห้องเย็น Condensing Unit รถห้องเย็น และระบบไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล และใบขับขี่
 • สามารถเข้าหน้างานต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีม

แบบฟอร์มสมัครงาน