ประเภทสินค้า

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

Job Description

 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตแผนกไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
 • จัดทำสรุปรายการเบิกอุปกรณ์สำหรับการผลิต
 • ควบคุมอุปกรณ์/วัตถุดิบที่เบิกมา รวมถึงส่งคืนหลังเสร็จสิ้นการผลิตตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ควบคุมกระบวนการทำงานของทีมงานให้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่กำหนด และต้นทุนที่ตั้งไว้
 • ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ดำเนินงานตามระบบISO 9001

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์3-5ปี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจระบบงานไฟฟ้า และสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้
 • สามารถใช้โปรแกรมPLC,โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า
 • มีทักษะด้านช่างไฟฟ้า

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!