เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขาศาลายา

Job Description

 • รับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่
 • ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า
 • ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า
 • จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด
 • จ่ายวัตถุดิบและสินค้า
 • ตรวจสอบการเบิกจ่าย
 • บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่25-35ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บและการจัดวาง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMS office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน