ประเภทสินค้า

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานอาคาร

Job Description

  • ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน
  • ดูแลติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานให้พร้อมใช้งาน
  • เบิก/จ่าย วัสดุ อุปรณ์ต่างๆ
  • ดูแลแม่บ้าน คนสวน รปภ.

Profile & Qualifications Required

  • เพศหญิงหรือชาย อายุ ตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการมา1-2ปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!