เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำศาลายา)

Job Description

 • ทำบัญชีทั่วไป บันทึกค่าใช้จ่าย – การรับวางบิล – ทำจ่าย
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายการเงินสด/เงินเดินบัญชี ในแต่ละวัน
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ลงบันทึกบัญชีประจำเดือน ทำการกระทบยอดบัญชี
 • ทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก​
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีจากการซื้อทั้งหมด และรวบรวมเอกสารส่งบัญชีสำนักงานใหญ่
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย เงินสดย่อย และดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินส่งให้บัญชีสำนักงานใหญ่
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 35  ปีขึ้นไป
 • จบระดับปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน