เจ้าหน้าที่บัญชี Stock

Job Description

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้า และแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ
 • ดูรายงานเกี่ยวกับสินค้าและวิเคราะห์ตัวเลขเกี่ยวกับสินค้าได้
 • ดูแลเอกสารและควบคุมการรับเข้า-การเบิกจ่ายสินค้า
 • ควบคุมปริมาณวัตถุดิบในสต็อคให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 • คอยตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ และตรวจสอบบัญชีสต็อคทุกเดือน
 • ติดตามเอกสารการวางบิลจากซัพพลายเออร์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการทำรับสินค้าเข้าระบบทุกครั้ง
 • วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งปัญหาที่พบให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 24 – 35  ปีขึ้นไป
 • จบระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • มีความรู้เรื่องบัญชีสต๊อค
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน