ประเภทสินค้า

เจ้าหน้าที่บุคคล(สวัสดิการและค่าจ้าง)

Job Description

งานด้านสวัสดิการ

 • ดูแลสั่งตัดสต็อกเสื้อพนักงานประจำปี
 • ประสานเรื่องภายในบริษัท เช่น ดูแลอาคารสำนักงาน ,น้ำดื่มของพนักงาน ,แม่บ้าน,รปภ.
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การสุ่มตรวจสารเสพติด
 • ดูแลค่าโทรศัพท์พนักงานและผู้บริหาร
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ยื่นภาษี
 • กรณีอายัดเงินพนักงานกับสำนักงานบังคับคดี
 • การจ่ายเงิน ธอส.

งานด้านค่าจ้างและเงินเดือน

 • จัดทำเอกสาร ขาด ลา มาสายของพนักงาน
 • จัดเก็บเอกสารใบล่วงเวลา เอกสารการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
 • ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ให้พนักงานขนส่ง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ ตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Outlook หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (วันเสาร์เลิก 14.00 น.)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการ1ปีขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!