ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Coldroom

Job Description

 • ศึกษาข้อมูลสินค้าและให้คำปรึกษากับลูกค้าพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขทางโทรศัพท์และ E-mail
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ทำใบเสนอราคาและให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ติดตามการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจัดเตรียมและเก็บข้อมูลใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบิลขาย และส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นต่อไป
 • ตั้งประวัติลูกค้าใหม่เงินสดและเครดิต แจ้งเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลลูกค้า เช่น วงเงิน,ปลดล็อควงเงิน และข้อมูลอื่นๆ
 • ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีในคลังผ่านระบบ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย ดำเนินการเขียน PR เพื่อสั่งซื้อสินต้า
 • ดำเนินการแจ้งโอนสินค้าไปยังคลังสินค้าที่ใกล้เคียงสถานที่จัดส่งของลูกค้า พร้อมประสานงานจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • รับแจ้งสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ และดำเนินการเปลี่ยนให้ลูกค้าตามเงื่อนไข จัดทำเอกสารส่งคลังสินค้าเพื่อไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อส่งเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้ากับ Supplier
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อยกเลิกบิลและทำใบลดหนี้ให้ลูกค้า

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 24 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านประสานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office, Internet, Outlook ขั้นพื้นฐานได้
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน