ประเภทสินค้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ(การตลาด)

Job Description

 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ปรับอากาศ ไฟฟ้าขององค์กร ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จัก
 • ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่จากช่องทางต่างๆ เช่น internet วารสารสมาคมวิศวกร หรือลูกค้าแนะนำ เป็นต้น
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำ โน้มน้าวให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
 • แนะนำฝ่ายขายให้รู้จักกลุ่มลูกค้าประเภท โรงงาน ,logistics ,Warehouse
 • ติดตามการเสนอราคาของฝ่ายขายและจัดทำสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอราคาเพื่อรายงานฝ่ายบริหาร
 • ศึกษาข้อมูลจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์แนวทางการตลาดของระบบระบบทำความเย็น ปรับอากาศ ไฟฟ้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานวิ่งวางสเปคผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • หากมีความรู้พื้นฐานด้านระบบทำความเย็น ปรับอากาศ ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!