ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส (การตลาด)

Job Description

 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประชาสัมพันธ์องค์กรและตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก
 • วิ่งวางสเปคสินค้าของบริษัทกับกลุ่มลูกค้าประเภทลูกค้าโครงการ
 • ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Internet วารสารสมาคมวิศวกร หรือลูกค้าแนะนำ เป็นต้น
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำ โน้มน้าวให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อเสนองานขายให้ลูกค้าและติดตามผลการดำเนินงาน
 • ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์แนวทางทางการตลาด

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวิ่งวางสเปคสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

แบบฟอร์มสมัครงาน