ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด

Job Description

 • วางแผนการออกตลาด
 • แนะนำให้ข้อมูลพร้อมทั้งเสนอราคาและส่วนลดสินค้าให้ลูกค้า
 • ออกพบลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ตรวจสอบรหัสสินค้า ราคา และส่วนลดให้ถูกต้อง
 • ประสานงานกำหนดการส่งสินค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานคลังสินค้าในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยตัวเองกรณีเร่งด่วน
 • ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า และเขียนPR สั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • รับแจ้งสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ และเปลี่ยนให้ลูกค้า
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการเคลมสินค้า และจัดทำเอกสารการเคลมสินค้าให้ถูกต้อง
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่พบ
 • สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานและบุคคลภายนอก

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 – 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office , Internet, Outlook ขั้นพื้นฐานได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน