เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ขายผู้ใช้)

Job Description

 • งานด้านการขาย
  – วางแผนการออกตลาด
  – แนะนำให้ข้อมูลพร้อมทั้งเสนอราคาและส่วนลดสินค้าให้ลูกค้า
  – ออกพบลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • เปิดบิลขาย
  – ตรวจสอบรหัสสินค้า ราคา และส่วนลดให้ถูกต้อง
  – ประสานงานกำหนดการส่งสินค้ากับลูกค้า
 • งานการจัดส่ง
  – ประสานงานคลังสินค้าในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
  – จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยตัวเองกรณีเร่งด่วน
 • ประสานงานสั่งซื้อสินค้า
  – ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า และเขียนPR สั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานด้านบริการหลังการขาย
  – รับแจ้งสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ และเปลี่ยนให้ลูกค้า
  – ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการเคลมสินค้า และจัดทำเอกสารการเคลมสินค้าให้ถูกต้อง
 • การบริหารจัดการ
  – แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่พบ
  – สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานและบุคคลภายนอก

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง  อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

แบบฟอร์มสมัครงาน