เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ค้าส่งต่างจังหวัด)

Job Description

 • งานด้านการขาย
  – เสนอขายสินค้า พร้อมติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า ให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
  – ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า พร้อมทั้งให้ส่วนลดตามเงื่อนไขของบริษัท
  – รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่บริษัทกำหนด
  – วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า-ใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  – หาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด เพื่อปรับการทำงานตามสถานการณ์
 • งานด้านประวัติลูกค้า
  – หาลูกค้าใหม่ ตั้งประวัติให้มีการซื้อสินค้ากับทางบริษัท เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและยอดขาย
 • งานด้านการเปิดบิลขาย
  – เปิดบิลสั่งซื้อจากลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องในของข้อมูลสินค้า ราคาและส่วนลดต่างๆ
 • งานการจัดส่ง
  – ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด
  – ประสานงานหารถส่งสินค้าในกรณีลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน
 • ประสานงานสั่งซื้อสินค้า
  – ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในการสั่งซื้อสินค้าที่หมดสต๊อกเพื่อรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • งานด้านการเคลมสินค้า
  – ประสานงานรับสินค้าคืนจากลูกค้า และส่งฝ่ายตรวจสอบสินค้าเพื่อตรวจเช็คการเคลมตามเงื่อนไขการรับประกัน
  – ติดตามผลการตรวจเช็คสินค้า และประสานงานกับลูกค้า เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวิ่งงานต่างจังหวัดได้ วิ่งงาน 3 ภาค ภาคเหนือ ,ภาคตะวันออก, ภาคใต้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

แบบฟอร์มสมัครงาน