ประเภทสินค้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Dealer

Job Description

 • งานด้านการขาย
  1.1 ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมาย
  1.2 ติดต่อลูกค้ารักษาลูกค้าเดิม
  1.3 เพิ่มจำนวนลูกค้าให้ได้ตามที่วางไว้
 • งานด้านเอกสารยอดขาย
  2.1 จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี
 • งานด้านเอกสารรับคืน, เพิ่มหนี้+ลดหนี้
  3.1 จัดทำเอกสารรับคืน
  3.2 จัดทำเอกสารเพิ่มหนี้+ลดหนี้
 • งานด้านการออกตลาด
  4.1 จัดทำแผนงานการออกตลาด
  4.2 จัดทำแผนงานหลังการออกตลาด
 • งานด้านเอกสารประกอบการนำเสนอการขาย
  5.1 จัดทำใบเสนอราคา
  5.2 จัดทำสเปคสินค้า
 • งานอื่นๆ
  6.1 ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  6.2 ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ในกิจกรรม 5ส , การป้องกันยาเสพติด , ความปลอดภัย ฯลฯ
  6.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
  6.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง มีบุคลิกภาพดี อายุ24-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปพบลูกค้าตามที่ต่างๆได้
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!