ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Power Tool ต่างจังหวัด

Job Description

 • นำเสนอขายสินค้าใหม่ประเภท Power tool แบรนด์ Zi-tec และ SKU ให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคาร บริษัทพลังงาน และอื่นๆ
 • ประสานงานดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนองานและปิดการขาย
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ แนวทางการตลาด และฝ่ายการขาย ของคู่แข่งและของบริษัท เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย และจัดทำแผนการขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด
 • บริหารลูกค้า Key Account ของบริษัท

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับม.6 ถึงปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 – 2 ปี (ถ้าเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท Power tool จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานขาย

แบบฟอร์มสมัครงาน