ประเภทสินค้า

 • UPS

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า)

Job Description

 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าตามขั้นตอนที่ลูกค้าต้องการ
 • เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามมาตรฐาน IEC และอื่นๆ
 • ติดต่อ, ประชุมกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการออกแบบ
 • อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงาน
 • ทดสอบระบบการทำงานก่อนจัดส่ง
 • วิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาของงานออกแบบ
 • จัดทำต้นทุนในการออกแบบ
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการออกแบบและทดสอบ

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD / SOLID WORK / SOLID EDGE ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ
 • มีความรู้พื้นฐาน ISO9001
 • สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์ ได้
 • สามารถทำงานที่ศาลายา จ.นครปฐม (ใกล้ม.มหิดลศาลายา)

แบบฟอร์มสมัครงาน