ช่างเทคนิค

Job Description

 • ซ่อมเครื่องฟอกอากาศ Blueair และ Honeywell
 • ออกนอกสถานที่ไปบริการ เช็คและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ
 • สรุปรายงานในการซ่อมของแต่ละเดือน (จำนวนเครื่อง)
 • ดูแลและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริษัท เช่นหลอดไฟ เปลี่ยนก็อกน้ำ
 • เจาะแผงซีเมนส์ให้กับ Sale และ ออกนอกสถานที่กับSaleเพื่อเจาะแผง
 • ไปตรวจเช็คระบบไฟบ้านให้ลูกค้า
 • แนะนำการติดตั้งปลั้กให้กับลูกค้า
 • เคลียร์อะไหล่ที่ใช้ไปในคลังชำรุด
 • ตรวจเช็คอะไหล่ซ่อมให้กับลูกค้า
 • เบิกสินค้า อะไหล่ซ่อม
 • ส่งรายชื่อลูกค้าที่ซ่อมแต่ละเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 – 29 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานซ่อม งานเทคนิค ระบบไฟฟ้า
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เบื้องต้น

แบบฟอร์มสมัครงาน