ผู้จัดการฝ่ายบริการและสนับสนุนงานขาย

Pre-Sales Engineer & service Manager เป็น บริหารจัดการงานสนับสนุนประสิทธิภาพงานขาย , ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค, จัดการด้าน solutions, ประสานงานกับ Sales ,engineering, และ Technical support , บริการหลังการขาย (service) และงานเอกสารต่างๆด้านTechnical

Job Description

 • สนับสนุนงานขายให้เกิดประสิทธิภาพและผลกำไรสูงสุดหรือตามคำสั่งของผู้จัดการฝ่ายขาย
 • กำหนดตรวจสอบขอบเขตของงานข้อมูลทางเทคนิค ความต้องการข้องลูกค้า และการนำเสนอ solutions ตามความต้องการ
 • ดูรายละเอียด งาน ด้าน engineering, และ Technical support ของ Product ที่บริษัทฯ จำหน่าย
 • ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายขาย การสนับสนุนการขาย และ ออกแบบโซลูชันให้สอดคล้องกับลูกค้า
 • ให้การฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพแก่พนักงานในทีมเพื่อพัฒนาทีมและผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ ความเฉียบแหลมทางเทคนิค และทักษะการขายทางเทคนิค ให้กับผนักงานขาย
 • การมอบหมายและกำกับดูแลงานบริการ การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและการจัดการสมาชิกในทีมบริการเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมาย
 • การจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าซ้ำ
 • ศึกษาจัดการกฎระเบียบ ข้อจำกัด และกฎหมายของอุตสาหกรรม ทำให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ และเป็นปัจจุบัน บนมาตรฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
 • แก้ไขปัญหาและปรับปรุงวิธีการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนบริการลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานวิศวกรด้านระบบสำรองไฟฟ้าและด้าน Data Center
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Pre Sales Engineer หรือ Vervice งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน