ประเภทสินค้า

 • UPS

พนักงานคลังสินค้า (ศาลายา)

Job Description

งานด้านการรับสินค้า

 • รับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

งานด้านจัดเก็บสินค้า

 • จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่
 • ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า
 • ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า
 • นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้า
 • จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด

งานเบิกจ่าย

 • จ่ายวัตถุดิบและสินค้า
 • ตรวจสอบการเบิกจ่าย
 • บันทึกการเบิกจ่ายสินค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานที่ศาลายาได้
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15 – 17.15น.ได้ (วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน