ประเภทสินค้า

 • UPS

พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่ตลิ่งชัน)

Job Description

 • เบิกสินค้าให้ตรงตามเอกสารใบเบิก
 • ตรวจและรับสินค้าเข้าให้ตรงตามเอกสาร
 • แพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์
 • แยกชิ้นส่วนและประกอบพร้อมบรรจุสินค้าลงกล่องเพื่อขาย
 • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสินค้าในคลังสินค้า
 • สรุปจำนวนแพ็คสินค้าส่งไปรษณีย์ของแต่ละเดือน
 • QC สินค้าก่อนเข้าสต็อกและก่อนส่งให้ลูกค้า
 • จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่
 • ไปส่งสินค้าที่ไปรษณีย์
 • ไปเช็คสินค้าที่คลังกิ่งแก้ว(เมื่อมีสินค้าเข้าคลังกิ่งแก้ว)
 • ดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย
 • ดูแลความสะอาดคลังสินค้า
 • เช็คสต็อกประจำปี
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก
 • นำเสนอ รายงานหรือแจ้งปัญหาให้ผู้บังคัญบัญชาทราบและพิจารณา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 1 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน