ประเภทสินค้า

 • UPS

พนักงานเช็กเกอร์ (กิ่งแก้ว)

Job Description

 • ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าประจำวันจากคลังสินค้า
 • ตรวจรับสินค้า
 • เคลื่อนย้ายสินค้าสู่ลานจัดส่ง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลสินค้าลงเอกสารขนส่ง
 • ตรวจเช็คสต็อคคงเหลือ เพื่อส่งรายงานคงเหลือให้แผนกบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์ได้ ( เวลา 08.15 – 17.15 น. ) วันเสาร์ 08.30 – 14.00 น.

แบบฟอร์มสมัครงาน