เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและค่าจ้าง)

Job Description

งานด้านสรรหาว่าจ้าง

 • ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหารงาน สถาบันการศึกษา เพื่อติดประกาศตำแหน่งงานว่างของบริษัทฯ
 • ออกบูธรับสมัครพนักงาน ตามตลาดนัดแรงงานและสถาบันการศึกษา
 • โทรนัดสัมภาษณ์พนักงานในตำแหน่งต่างๆ
 • จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครงาน สรุปการสรรหาบุคลากรประจำเดือน สรุปรายงานพนักงานเข้าออกประจำเดือน
 • ออกแบบสื่อ เช่น แผ่นพับ presentation ที่จะใช้ในการไปรับสมัครพนักงานตามสถาบันการศึกษาและตลาดนัดแรงงาน
 • จัดทำสัญญาค้ำประกัน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับพนักงานห้าง (PC) พนักงานมอเตอร์ไซด์ พนักงานขนส่ง พนักงานสโตร์
 • จัดทำเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเก็บเงินพนักงานที่ถูกหักค้ำประกัน และเอกสารปิดบัญชีเมื่อพนักงานลาออก
 • จัดเก็บลายนิ้วมือ จัดทำบัตรพนักงาน ให้พนักงานใหม่ และพาพนักงานใหม่ไปแนะนำ
 • จัดทำใบประเมินทดลองงานของพนักงานห้าง พนักงานเก็บเงิน ขนส่ง มอเตอร์ไซด์

งานด้านค่าจ้างเงินเดือน

 • จัดทำเอกสาร ขาด ลา มาสายของพนักงานฝ่ายผลิต
 • จัดทำใบลาใหม่ ส่งคืนใบลาให้พนักงาน รวมถึงทำลายทิ้ง
 • จัดเก็บเอกสารใบล่วงเวลา เอกสารการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ ในทะเบียนประวัติพนักงาน
 • ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ให้พนักงานขนส่ง
 • จัดทำเอกสารใบสมัคร ใบลาออก เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน
 • แจกสลิปเงินเดือน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Outlook หรือโปรแกรมสำนักงานทั่วไป ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (วันเสาร์เลิก 14.00 น.)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน