เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

Job Description

 • บันทึกวางบิล และทำการส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ได้รับการรับชำระหนี้ที่ถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา
 • จัดเรียงเอกสาร และทำการส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับยอดคงเหลือลูกหนี้ในแต่ละวัน
 • จัดเรียงลำดับเอกสารวันที่วางบิล เรียงตามวันที่วางบิลเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดในการวางบิล
 • ตรวจเช็คเลขที่เอกสารที่เป็นเครดิต ว่ากลับมาตรงกับในระบบหรือไม่เพื่อง่ายต่อการวางบิล
 • ติดตามหนี้ และตัดรับชำระหนี้ในระบบ
 • เช็คเอกสารรายงานขนส่ง
 • เช็คเอกสารที่ทางขนส่งส่งให้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและแยกประเภทให้แต่ละคนในแผนก เพื่อเช็คความถูกต้องและป้องกันปัญหาในการวางบิลและเก็บเงิน

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ 23 – 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMS office พื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน