ประเภทสินค้า

Demand and Supply Planning Officer

Job Description

  • Demand Planning

1.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ในการขาย(ข้อมูลยอดขาย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย โปรโมชั่น และยอดสินค้าคงคลัง)

1.2 วิเคาระห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำในการคาดการณ์การขาย

1.3 ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขาย กลุ่มสินค้า และโปรโมชั่น

1.4 มีความเป็นผู้นำและประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนความต้องการ(demand planning process)

1.5 ทำข้อมูลต้นแบบการวางแผน โดยใช้ข้อมูลการตลาด และการขาย

1.6 รับผิดชอบเรื่องของแผนการจัดส่งภายใต้เงื่อนไขของสินค้าคงคลังพร้อมๆไปกับการตรวจสอบยอดขายเพื่อให้เกิดช่องว่างน้อยที่สุด

1.7 ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความเม่นยำในการคาดการณ์

  •  Supply Planning

2.1 ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งสินค้าถูกต้องและมาในเวลาที่เหมาะสม

2.2 รักษาระดับ ปรับปรุง ทำให้ข้อมูล ปริมาณสินค้า ระยะรอคอยสินค้า การจัดส่ง ยังคงมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2.3 บริหารจัดการสต๊อก ในทุกๆเดือน

2.4 ติดตามข้อมูลการจัดซื้ออย่างใกล้ชิด ถ้ามีความเสี่ยงหรือมีข้อผิดพลาด ต้องรีบแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกันสินค้าขาดสต๊อก

2.5 ตรวจสอบ KPI ของสต๊อก (มูลค่าสต๊อก, สต๊อกรายวัน, คุณภาพสินค้าคงคลัง)

2.6 ให้ลดการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว (ยอดขายต่ำ) เพื่อไม่ให้เกิดสินค้าค้างสต๊อก

  • Inventory Management

3.1 ทำการปรับยอดสินค้าคงคลัง โดยได้ข้อมูลพื้นฐานมาจาก ความต้องการของลูกค้า และข้อมูลการตลาด

3.2 จัดทำรายงาน แนวโน้มสินค้าคงคลัง ให้กับผู้บริหาร

3.3 ระบุโอกาสในการขาย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าโดยแบ่งตาม SKU, แบรนด์ของสินค้า ,และกลุ่มของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด

3.4 ทำงานเชิงรุกร่วมกับ ฝ่ายขาย การตลาด การเงิน สต๊อก เพื่อวางแผนการจัดซื้อสินค้าและการจัดการสินค้าในสต๊อก

Profile & Qualifications Required

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 35 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บัญชีสามารถ

ใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel , PowerPoint

มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางแผน 1 ปีขึ้นไป

มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!