ประเภทสินค้า

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ /Estimate (ตู้ไฟฟ้า)

Job Description

  • ออกแบบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์(ตู้ไฟฟ้า)
  • ปรับปรุงแก้ไขแบบตู้ไฟฟ้าที่มีปัญหา
  • เคลียร์แบบให้กับฝ่ายโรงงานเพื่อผลิต และตรงกับความต้องการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  • คำนวณประเมินราคาตู้ที่ออกแบบ เพื่อทำราคาเสนอให้ลูกค้าและปรับแก้แบบให้ได้ตามประเมินของลูกค้า

Profile & Qualifications Required

  • จบการศึกษาระดับปวส.สาขาไฟฟ้า,เทคนิคอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องกล/โลหะการ/หรือที่เกี่ยวข้อง, เขียนแบบ ในด้าน 2D และ 3D
  • ประสบการณ์การออกแบบงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!