ประเภทสินค้า

Live Streamer

Job Description

 • วางแผนการขาย และดำเนินการตามแผน เพื่อให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า
 • คิดContent พร้อมทั้งนำเสนอไอเดียใหม่ๆสำหรับการ Live Stream บน Social Media
 • Live stream  ขายสินค้าประเภทเครื่องมือช่างและสินค้าอื่นๆของบริษัท วันละ 1-2 รอบ
 • จัดทำ วิเคราะห์ รายงานผลของการ Live Stream กับผู้บังคับบัญชา
 • เรียนรู้ อัพเดท เทคโนโลยีและข่าวสารงาน Media, Live Stream, Facebook, Social media ต่างๆอยู่เสมอ

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง บุคลิกภาพดี
 • มีไหวพริบ และ ทักษะในการสื่อสารกับคนหมู่มากในการถ่ายทอดสด
 • สามารถตอบcomment ลูกค้าทาง Live สดได้เร็วและตรงประเด็น
 • สามารถใช้อุปกรณ์ android, ios หรือคอมพิวเตอร์สนับสนุนการถ่ายทอดสดได้
 • หากมีประสบการณ์การทำ Facebook Live และมีประสบการณ์ขายของจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องนำคลิปวีดีโอที่เคย Live สดผ่าน Social Media มาในวันสัมภาษณ์

 

 

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!