ประเภทสินค้า

 • UPS

Programmer

Job Description

 • ออกแบบพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ภายในองค์กรตามที่ User Requirement เข้ามา ของแต่ล่ะหน่วยงาน
 • ดูแลเรื่อง Debug , Backup Database ,Test ระบบต่างๆ
 • ให้คำแนะนำพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานได้อย่างถูกต้อง

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง /ชาย อายุ24-30ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, หรือ ASP.NET C#, และอื่นๆได้
 • สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL, MS SQL, SAP ได้
 • มีความกระตือรือร้น และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามกำหนด
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้าน SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน