ประเภทสินค้า

Product Digital Marketing

Job Description

  • ทำการตลาดผ่าน Social Networkช่องทางต่างๆ เช่น Facebook,Twitter,Lazada,Online Shopping Website ต่างๆ ให้โดดเด่นน่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ
  • วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางOnline / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า,การจัดกิจกรรมทางการตลาด,การจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการตอบคำถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  • วิเคราะห์คู่แข่ง,พฤติกรรมการเข้าชมและการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางOnline  เพื่อนำข้อมูลมาปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น

  • สรุปภาพรวมและจัดทำรายงานส่งผู้บังคัญบัญชา

Profile & Qualifications Required

  • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่24-32 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้ความเข้าใจด้าน Online&Digital Marketing
  • มีประสบการทำการตลาดOnline อย่างน้อย1ปีขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!