ประเภทสินค้า

 • UPS

Sales Engineer

Job Description

 • วางแผนการเข้าพบ ลูกค้าเก่า-ใหม่ เพื่อหาข้อมูลของโครงการ และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • นำเสนอสินค้า Honeywell กลุ่ม Building Automation System ให้กับลูกค้า
 • ศึกษาข้อมูลสินค้าของบริษัท วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของคู่แข่ง เพื่อวางแผนการนำเสนอขายสินค้า
 • จัดทำใบเสนอราคา พร้อมส่วนลดให้กับลูกค้าและติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน, ประจำไตรมาส,ประจำปี เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • รับแจ้งกรณีสินค้า Honeywell เกิดความเสียหาย เพื่อรับมาตรวจสอบ หรือประสานงานส่งซ่อมเคลม
 • ติดตามกลุ่มลูกค้าที่ขาดการติดต่อ และหาวิธีรักษาไม่ให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครดิต กรณีลูกค้าซื้อขายเกินวงเงิน ลูกค้าติดปัญหาเรื่องการชำระกับทางบริษัท

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมกรรมไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม/ระบทำความเย็น/ระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office, Internet, Outlook ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวที่ดี
 • รักงานบริการและการขาย มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และระบบเครื่องกลได้
 • วันจันทร์-วันศุกร์ 8.15 – 17.15 น. วันเสาร์ 8.30 – 14.00 น.

แบบฟอร์มสมัครงาน