ประเภทสินค้า

 • UPS

Sales Manager / Senior Sales (อุปกรณ์ทำความเย็น)

Job Description

งานด้านบริหารงานขาย

 • รับผิดชอบงานขายสินค้าอะไหล่อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ขายให้กับกลุ่มผู้ใช้ กลุ่มลูกค้าโรงงานอาหาร โรงงานเครื่องจักร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้า
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ แนวทางการตลาด และฝ่ายการขาย ของคู่แข่งและของบริษัท เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • ตั้งยอดขายเพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย และจัดทำแผนการขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี
 • ประสานงานดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนองานและปิดการขาย
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด รายงานและวิเคราะห์ผลหลังการออกตลาด
 • บริหารลูกค้า Key Account ของบริษัท
 • ทำเอกสารเพิ่มหนี้ ลดหนี้ และจัดทำเอกสารรับคืน
 • จัดทำใบเสนอราคา ทำสเปคสินค้า และจัดเตรียมโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้า

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมทำความเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปพบลูกค้าตามที่ต่างๆได้
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน