ประเภทสินค้า

 • UPS

Sales Siemens

Job Description

 • วางแผนการออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ศึกษาข้อมูลสินค้า ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำกับลูกค้า
 • ดำเนินการเบิก-ยืมสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า
 • เสนอราคาและส่วนลดทางการค้าให้ลูกค้า พร้อมติดตามผลการสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา
 • รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ส่งรายงานยอดขายประจำเดือน ,ไตรมาส, กำหนดการและรายงานผลการเข้าพบลูกค้า ให้กับผู้บังคับบัญชาตามกำหนด
 • จัดทำยอดขายแผนกทั้งรายเดือนและรายปี
 • จัดทำเอกสารรับคืน
 • จัดทำเอกสารเพิ่มหนี้+ลดหนี้
 • จัดทำแผนงานการออกตลาด
 • จัดทำแผนงานหลังการออกตลาด
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • จัดทำสเปคสินค้า

 

Profile & Qualifications Required

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงาน จ-ส 8.15-17.15น.ได้ (ทำสองเสาร์ วันเสาร์ เลิก 14.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครงาน