ประเภทสินค้า

พนักงานคลังสินค้า

Job Description

 • ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า
 • จัดระบบ ระเบียบ ในการเบิกจ่ายสินค้า
 • จัดทำตัวเลขในสต๊อกและทำการจัดสินค้าให้ตรง
 • รับเข้าสินค้าจากซัพพลายเออร์
 • จ่ายสินค้าให้ทันเวลาที่ตั้งไว้และถูกต้อง
 • ตรวจเช็คสินค้าก่อนทำการรับเข้าเก็บ
 • ดูแลพื้นที่และทำความสะอาด พื้นที่และสินค้าให้พร้อมใช้งาน
 • ทำตารางและจัดทำรูปของสินค้า
 • โอนย้ายสินค้าผลิตจากโรงงาน ไปยังคลังสินค้าเพื่อทำการขายต่อไป
 • ติดต่อเรื่องโอนย้ายสินค้าต่างระหว่างคลังสินค้าต่างๆ
 • รับสินค้าเข้าคลัง RM

Profile & Qualifications Required

 • จบการศึกษาระดับชั้นม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มสมัครงาน

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!