แสงชัยกรุ๊ปฯ ส่งบริษัท แสงชัย อินโนเวชั่น เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

แสงชัยกรุ๊ปฯ ส่งบริษัท แสงชัย อินโนเวชั่น เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

แสงชัยกรุ๊ป มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมุ่งสู่ความยั่งยืน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

โดยได้ส่งบริษัท แสงชัย อินโนเวชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืน 🍃

ข่าวสารและบทความแนะนำ