PKcoldstore

ห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

แสงชัย กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านระบบทำความเย็น ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาจัดการพัฒนาระบบทำความเย็นโดยเน้นที่การประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทั้งระบบทำความเย็น และลดการปล่อยคาร์บอนสูงสุด

Applications

ห้องเย็น

ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม

ระบบทำความเย็นสำหรับตู้แช่

Condensing Unit

Compressor

Evaporator

Fan Motor

Controller

Flow Control

Tempered Glass Door

LED

Air Curtain
Service

After Sale Service