วัดอุณหภูมิร่างกายง่ายๆ ด้วย Flir

โดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของคนปกติ จะอยู่ในช่วงประมาณ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นปกติสำหรับมนุษย์ ระบบเผาผลาญ และอวัยวะทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแกนกลางนี้ หากอุณหภูมิในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเกิน 3 – 5 องศาเซลเซียส ก็ถือว่าเป็นอันตราย ร่างกายของคนเราจึงเป็นอะไรที่เปราะบางและต้องระมัดระวัง

ทั้งนี้ ส่วนต่างๆของร่างกาย ก็มีอุณหภูมิแตกต่างไป และในแต่ละส่วนควรมีอุณหภูมิที่เท่าใด?

อุณหภูมิของคนป่วย

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น อุณหภูมิในร่างกายถ้าต่างจากเดิมไปเล็กน้อย ก็อาจทำให้เราป่วยได้ อายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิร่างกายปกติ โดยแต่ละช่วงอายุอาจมีอุณหภูมิร่างกายที่แตกต่างกัน

  • อายุ 0 – 3 ปี อุณหภูมิร่างกายปกติจะอยู่ระหว่าง 35.8 – 37.4 องศาเซลเซียส หากมากกว่า 37.4 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ หรืออาจมีอันตราย
  • อายุ >3 – 36 ปี มีอุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ระหว่าง 35.4 – 37.6 องศาเซลเซียส หากมากกว่า 37.6 – 38.5 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ และหากมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส อาจมีอันตรายต่อร่างกาย
  • อายุ >36 ปีขึ้นไป จะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ระหว่าง 35.4 – 37.7 องศาเซลเซียส หากมากกว่า 37.7 – 39.4 องศาเซลเซียส ถือว่ามีไข้ และหากมากกว่า 39.4 องศาเซลเซียส  อาจมีอันตรายต่อร่างกาย

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการตรวจวัดอุณหภูมินั้นได้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด สมัยก่อนหลายคนเคยใช้ปรอทวัดไข้ เดี๋ยวนี้เริ่มมีการนำอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทั้งร้อน-เย็นเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง

FLIR กล้องถ่ายภาพความร้อน

ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพความร้อนเทคโนโลยีแม่นยำที่สุด จากอเมริกา ออกแบบกล้องถ่ายภาพคววามร้อนและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่สามารถใช้วัดวัตถุต่างๆได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้เช่นกัน โดยจะต้องตั้งค่าให้ถูกต้อง เช่น Emissivity (สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน) ให้ตรงกับผิวหนังมนุษย์ ซึ่งทำให้การวัดของเราแม่นยำขึ้น รู้ตำแหน่งที่ต้องการวัดจริง เพราะแสดงภาพของพลังงานความร้อนออกมา

ทั้งนี้กล้องถ่ายภาพความร้อน ยังสามารถนำไปใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมทำความเย็น, ไฟฟ้า, ปะปา จนไปถึงทางการทหารอีกด้วย กล้องถ่ายภาพความร้อน Flir มีให้เลือกใช้หลากหลายรุ่นด้วยกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อสินค้าได้ทาง 02-446-5656 ต่อ 3210

ข่าวสารและบทความแนะนำ