ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

Slide
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

แสงชัยผลิตตู้สวิตช์บอร์ดและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตามความต้องการของลูกค้า
ภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1, -2, -3 มุ่งเน้นให้บริการลูกค้า ด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร
โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
พร้อมทั้งกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเครื่องจักรที่ทันสมัย
โดยใช้บัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN และ IEC เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย

Slide
ระบบจ่ายไฟฟ้า

แสงชัยผลิตตู้สวิตช์บอร์ดและระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน IEC 61439-1, -2, -3 มุ่งเน้นให้บริการลูกค้า ด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเครื่องจักรที่ทันสมัย
โดยใช้บัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN และ IEC เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย

Our Product

ตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า

ตู้ DM

ตู้ DM หรือ Distribution Board คือ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหาย และ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ออกแบบมาสำหรับใช้การป้องกันแบบหลายวงจร ทำงานร่วมกับเบรกเกอร์หลัก

ตู้ MDB

ตู้สวิทซ์หลัก หรือ Main Distribution Board คือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก ถูกใช้งานในระบบอาคาร จนกระทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นระบบที่ต้องใช้ไฟในปริมาณมาก

MCC

ตู้ควบคุมมอเตอร์ หรือ Motor Control Center หน้าที่หลัก คือ ควบคุมการทำงานของระบบมอเตอร์ อุปกรณ์ภายในประกอบด้วยมอเตอร์สั่งการ นิยมใ้ช้ในโรงงานขนาดกลาง จนถึงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวมอเตอร์

Control Board

Board Control or Control Panel Board คือ แผงควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนต่างๆ โดยแบ่งประเภทตามภาระโหลด วัสดุที่ทำเป็นโครงมีคุณสมบัติ กันน้ำ กันฝุ่น และ ป้องกันการรั่วของไฟ

Consumer

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามาตรฐาน สำหรับระบบไฟบ้าน 1 เฟส ใช้สำหรับรวบรวมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือน หรือ อาคาร ส่วนมากนิยมใช้ในสถานที่ ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระดับทั่วไป

Control Panel (LCP)

Lighting Control Panel. (LCP) ตู้ควบคุมเกี่ยวกับระบบไฟส่องสว่าง ทำหน้าที่ควบคุมการส่งจ่ายไฟ ในลักษณะของ เปิด - ปิด ไฟแสงสว่าง ในส่วนต่างๆ ภายในอาคาร สำนักงาน หรือ โรงงาน เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ง่ายต่อการควบคุมระบบไฟให้แสงสว่าง

Brands

ด้วยจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมาย ทำให้เราพร้อมจัดหาอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า
ในระบบ เช่น DM, MDB, MCC, Control Board, Consumer Unit และ LCP ได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบ
เพื่อให้แสงชัยเป็นศูนย์บริการครบวงจรสำหรับงานระบบจ่ายไฟฟ้า ได้อย่างแท้จริง

Why Sangchai

ออกแบบตู้สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า
ได้ตามต้องการ
การันตีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับ IEC และ ISO9001
พร้อมดูแลตลอด
7 วัน 24 ชม
ผลิตและจัดส่ง
ได้ตามเวลาที่ต้องการ

Major Component

Manufacturing Process

หลังจากขั้นตอนการวางสเป็กระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ตามความต้องการใช้ไฟในแต่ละไซต์งาน ทางโรงงานจะเริ่มกระบวนการ
ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดและระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า โดยมีระยะเวลาการผลิตไม่เกิน 90 วัน ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ปราณีต
และได้มาตรฐาน เมื่อผลิตแล้วเสร็จ งานทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance)
เพื่อให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน 100%

ผลิตโครงเหล็กชิ้นงาน
CNC or Computer Numerical Control
เราใช้เครื่อง CNC (Computerized Numerical Control) ใน Powder Gun. การตัด เจาะ และพับเหล็ก เพื่อความแม่นยําและถูกต้องของชิ้นงาน
เทคนิคการพ่นสี
Powder Coating
เรามีระบบ Pre-treatment (Chemical spraying line) ซึ่งมีการควบคุมค่าเคมีมาตรฐานก่อนทำการพ่นสีและ ใช้เครื่องพ่นสี Electrostatic Powder Gun ทั้งแบบ Robotic และ Manual
การประกอบโครงชิ้นงาน
Cabinet Assembly
โครงสร้างตู้เป็นระบบแยกชิ้นอิสระเพื่อการประกอบที่สะดวกและ รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต และ สามารถแยกช่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งใน พื้นที่จํากัด
ระบบไฟฟ้า
Electric System
มีช่างผู้ชํานาญการและมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบวงจร ไฟฟ้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยําตามมาตรฐาน เช่น เครื่อง ดัด ตัดเจาะบัสบาร์, เครื่องเลเซอร์ป้ายชื่อ, ประแจทอร์ค ฯลฯ
ผลิตโครงเหล็กชิ้นงาน
CNC or Computer Numerical Control
เราใช้เครื่อง CNC (Computerized Numerical Control) ใน Powder Gun. การตัด เจาะ และพับเหล็ก เพื่อความแม่นยําและถูกต้องของชิ้นงาน
เทคนิคการพ่นสี
Powder Coating
เรามีระบบ Pre-treatment (Chemical spraying line) ซึ่งมีการควบคุมค่าเคมีมาตรฐานก่อนทำการพ่นสีและ ใช้เครื่องพ่นสี Electrostatic Powder Gun ทั้งแบบ Robotic และ Manual
การประกอบโครงชิ้นงาน
Cabinet Assembly
โครงสร้างตู้เป็นระบบแยกชิ้นอิสระเพื่อการประกอบที่สะดวกและ รวดเร็ว ส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต และ สามารถแยกช่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและติดตั้งใน พื้นที่จํากัด
ระบบไฟฟ้า
Electric System
มีช่างผู้ชํานาญการและมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบวงจร ไฟฟ้า เพื่อความถูกต้องและแม่นยําตามมาตรฐาน เช่น เครื่อง ดัด ตัดเจาะบัสบาร์, เครื่องเลเซอร์ป้ายชื่อ, ประแจทอร์ค ฯลฯ

Service

Preventive Maintenance Service
บริการบำรุงรักษาตามระยะ
Thermo Scanning
บริการตรวจสอบระบบด้วยการแสกนอุณหภูมิ
AC Withstand Test
ทดสอบค่าความต้านทานแรงดันไฟสูง
Training Service
อบรมวิธีใช้งานและดูแลระบบ
Commissioning Service
บริการติดตั้ง
Product Warranty
การรับประกันคุณภาพสินค้า

Project Reference

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้แสงชัยคือหนึ่งในบริษัทฯ ชั้นนำด้านระบบสั่งจ่ายไฟฟ้า ที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ
รวมถึงบริการดูแลหลังการขาย จน ลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจ ในทุก ๆ ธุรกิจ ได้แก่

Industrial

BMP Energy Power Plant, Chainat
( DB1000a, MDB 1000a+ ATS, Auto Control
(inverter)
Double A Paper Mill, Prachin Buri
(MDB 8000a, MCC)
Ch Auto Industry’s Plant, Chachoengsao Kewpie’s Plant, Ratchaburi Mitr Phol’s Bio-Energy Power Plant
(MDB 4000a)
BMP Energy Power Plant, Chainat
( DB1000a, MDB 1000a+ ATS, Auto Control
(inverter)
Bangkok Glass Industry’s Plant, Prachin Buri
(Auto Control (VSD))
Continental Tire Plant, Rayong
(Power plug box, ELP Panel, RP Panel, TCU Panel, CU Panel)
Tohkaiya’s Plant, Rayong
(RFS Cold Storege)
Siam Plastech Product’s Plant, Nakon Pathom
(MDB 2500a, MDB 1600a, DB1250a, DB1000a, DB630a,DB125a)
Century Plastech Product’s Plant, Nonthaburi
(MDB 2500a, DB 1000a, Fan Control Panel, Air Compressor Panel)

COMMERCIAL & RESIDENTIAL

THE MALL Ngamwongwan, Bangkok
(MDB 4000a+ ATS, DB, MCCP)
SET Ratchada, Bangkok, Amari Hotel, Bangkok
(MDB 400a+ ATS, DB, MCCP)
Marriott Resort and Spa, Hua Hin
(MDB3200a, DB)
Ananda Resort and Spa, Hua Hin
(MDB3200a, DB)
Royal Kamala Phuket Condominium, Phuket
(MDB3200a, DB)
Resort Litt, Phuket
(MDB3200a, DB)
Santorini Park Waterventures, Chonburi
(MDB3200a, DB)
Chaiyaphum Hospital, Chaiyaphum
(MDB3200a, DB)
Town Hall, Udon Thani
(MDB3200a, DB)

PUBLIC UTILITIES

Provincial Waterworks Authority, Phichit
(MDB 800a, MDB400a, LB100a, MCP Soft & Start)
Provincial Waterworks Authority, Nan
(MDB 800a, MDB400a, LB100a, MCP Soft & Start)
Provincial Waterworks Authority, Uthai Thani
(MDB 800a, MDB400a, LB100a, MCP Soft & Start)
Provincial Waterworks Authority, Nakorn Sawan
(IBMP 2(N), MDB-3, MCB RVM)
Provincial Waterworks Authority, Lampang
(MCB 2(N))
Provincial Waterworks Authority, Kamphaeng Phet
(MCB 800a, MCP 110kW, MCP 90kW, MCP 30kW)
Provincial Waterworks Authority, Sukhothai
(MCP 45kW/MBV)
Royal Thai Army Radio And Television Station, Bangkok
(DB High MASI 160a)
Provincial Center Stadium, Ranong
(MDB 400a, LP1, LP2, LP3, LP4)

INSTITUTIONS

100 years Gargen, Chulalongkorn University, Bangkok
(MCP ILSP-1-5, Pump Control)
Ruamrudee International School, Bangkok
(MCP Swimming)
Nakhon Rangsit School, Pathum Thani
(Main MDB 500A)

REFRIGERATION

Tops Supermarket, Phuket
(Chiller Room, Frezzer Room)
Tops Supermarket, Hatyai
(Chiller Room, Frezzer Room)
Makro Hypermarket, All Branches in Thailand
(Chiller Room, Frezzer Room)
BigC Hypermarket, All Branches in Thailand
(Chiller Room, Frezzer Room)
Bangkok Airways catering samui, Surat Thani
(Chiller Room, Frezzer Room)
The mall K-Village, Bangkok
(Chiller Room, Frezzer Room)
Shell Select shop, All Branches in Thailand
(Chiller Room, Frezzer Room)
Aeon mall, Phnom Penh, Cambodia
(Chiller Room, Frezzer Room)
Lucky Supermarket, Phnom Penh, Cambodia
(Chiller Room, Frezzer Room)

Certification

TISI 1436-2540
ISO 9001 : 2015
IEC 61439-1 : 2011-08
IEC 61439-2 : 2011-08
ASTA

Resources

Our Factory

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ จำกัด
13/24 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0-61785-8114 แฟกซ์: 0-2446-5620
แสงชัย กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)
88 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 0-2446-5656 แฟกซ์: 0-2446-5678